Tradunidos
HomeVertalenTolkenOverige DienstenTarievenKwaliteit en degelijkheidContact


*Home
Vertalen
Tolken
Overige diensten
Tarieven
Kwaliteit en degelijkheid
Contact

Home
 

De Portugese taal is onze specialiteit

TRADUNIDOS is een kleine groep van zelfstandige vertalers en vormt hét aanspreekpunt voor tolk- en vertaaldiensten in de Portugese taal en voor meertalige vertaalprojecten.

Tradunidos is gespecialiseerd in het uitvoeren van vertaal- en tolkdiensten in en uit het Portugees. Dit verzorgen wij in de ruimste zin van het woord en leveren een breed scala aan diensten die voor uw communicatie met partners uit Portugeestalige landen noodzakelijk is.

Om een constante hoge kwaliteit te garanderen, werken wij uitsluitend met professionele en gekwalificeerde tolken en vertalers. Al onze vertalers en tolken hebben jarenlange ervaring in de specifieke vakgebieden. Elke vertaler is lid van één of meer specialistische vakverenigingen zoals het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) en de Vereniging van Gerechtstolken en Vertalers (SIGV) en staat definitief ingeschreven in het Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers), beheerd door het Bureau btv.

Tradunidos staat voor “Tradutores Unidos” – Verenigde Vertalers.
Uw garantie voor kwaliteit en continuïteit.

 
Portugeestalige landen, Angola, Brazilië, Kaap Verdië, Guinee Bissau, Mozambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor Lorosae
- TRADUNIDOS is een initiatief van C.H.A.M.Kwakkenbos, Wbtv nr. 1377, K.v.K.Arnhem 0969135 - H.v.d.Veen, Wbtv nr. 565, K.v.K.Arnhem 10040079 - H.A.Kok, Wbtv nr. 868, K.v.K.Arnhem 50325086 -