Tradunidos Tolken en Vertalers
*
Tolken
 

Een tolkdienst kan zowel persoonlijk als telefonisch worden uitgevoerd.
Onze tolken hebben ervaring op diverse gebieden, waaronder:
 

-

recht & wetgeving (justitie, rechtbanken, politie, advocatuur, notariaat)
-
zorg & welzijn ( huisartsen, specialisten, ziekenhuizen, consultatiebureaus, GGZ en maatschappelijk werk)
-
techniek (werktuigbouw, bouwkunde, installatie, weg-& waterbouw)
-
financiën (accountancy, bankwezen, handel & economie, belastingen).

Wij bieden ook persoonlijke tolkbegeleiding van Portugees- of Nederlandstaligen (tevens in het buitenland) bij besprekingen, onderhandelingen, cursussen, congressen, beurzen of rondleidingen.

Al onze tolken hebben goede kennis van zaken, waardoor zij de vertaalslag kunnen maken naar de cultuur en mentaliteit van de wederpartij.

De tolken kunnen worden ingezet als simultaan- of gesprekstolk, afhankelijk van de situatie en de wensen van de klant.

Onze tolken kunnen overal in Nederland worden ingezet. Reistijd- en kilometervergoeding worden berekend conform het door het Ministerie van Justitie gehanteerde tarief.

 

Telefonisch
 
Simultaantolk Gesprekstolk

subpagina:
Simultaan- of gesprekstolk

- TRADUNIDOS is een initiatief van C.H.A.M.Kwakkenbos, Wbtv nr. 1377, K.v.K.Arnhem 0969135 - H.v.d.Veen, Wbtv nr. 565, K.v.K.Arnhem 10040079 - H.A.Kok, Wbtv nr. 868, K.v.K.Arnhem 50325086 -