Tradunidos Tolken en Vertalers*

Vertalen
 

Wij zijn gespecialiseerd in de volgende vakgebieden:
- juridisch, notariaat
- medische zorg & welzijn
- handel
- techniek
- landbouw
- ontwikkelingssamenwerking

Indien de klant daarom verzoekt, leveren wij beëdigde vertalingen.

Kwaliteit
Ter garantie van een constante hoge kwaliteit werken wij uitsluitend met professionele en gekwalificeerde vertalers.
Voor het uitvoeren van uw opdracht selecteren wij, standaard, de juiste vertaler, op basis van het moedertaalprincipe en de specialisatie.
Alle vertalingen worden gereviseerd door een tweede vertaler.
Per klant worden terminologielijsten bijgehouden, die voortdurend worden geactualiseerd.

Aanleveren
De vertalingen kunnen zowel op papier als digitaal worden aangeleverd, in diverse opmaakprogramma's (o.a. Word, Powerpoint, Excel)

 

Op papier of digitaal
 
Vertalingen Portugees Nederlands

subpagina:
Beëdigde vertalingen

- TRADUNIDOS is een initiatief van C.H.A.M.Kwakkenbos, Wbtv nr. 1377, K.v.K.Arnhem 0969135 - H.v.d.Veen, Wbtv nr. 565, K.v.K.Arnhem 10040079 - H.A.Kok, Wbtv nr. 868, K.v.K.Arnhem 50325086 -